Get Adobe Flash player
Home Verslag Jin

Verslag Jin

Verslag Jin

Begin december 2005 zijn we gestart met een nieuwe procedure voor de adoptie van een broertje of zusje voor Luan.

5 december 2005
Aanvraagformulier opgestuurd naar Ministerie van Justitie

9 december 2005
Medisch goedgekeurd.

24 februari 2006
Brief ontvangen van de Raad voor de Kinderbescherming dat ons dossier wegens tijdgebrek in Assen is doorgestuurd naar de vestiging Groningen.

3 maart 2006
Marjan belt met de Raad in Groningen. Ze hebben de dossiers nog niet bekeken. Bel over twee weken nog maar eens weer........

4 april 2006
Het gezinsonderzoek bij de Raad heeft plaatsgevonden. Hiervoor zijn we naar Groningen gereisd. Aan de hand van het vorige rapport wordt een nieuw rapport opgesteld. Hiervoor hebben we onze nieuwe adoptiemotivatie op papier moeten zetten, hoe het nu met Luan gaat en hoe zij zal reageren op een 'brusje'. Dit wordt ook verwerkt in het nieuwe rapport. De Raad realiseerde zich dat het toch wel lang heeft geduurd en zullen alles op alles zetten om het zo spoedig mogelijk af te ronden. We wachten af....

21 april 2006
Het door de Raad opgestelde rapport doorgelezen en enkele aanpassingen aangegeven. Dit zal worden aangepast en maandag a.s. naar het Ministerie worden gestuurd.

1 mei 2006
De beginseltoestemming ontvangen.

juni 2006
Intake bij Wereldkinderen (via e-mail). Daarna alle benodigde documenten verzameld.

13 juli 2006
Ons dossier is verstuurd naar China.

oktober 2006
De wachttijd voor China is opgelopen naar 14 maanden. De verwachting is dat deze oploopt naar minimaal 2 jaar. De oorzaak is enerzijds de groeiende economie en welvaart in China en anderzijds de toename van het aantal aanvragen. Dit betekent dat het kindje waarschijnlijk ouder is dan twee jaar wanneer wij het krijgen. Er moet dan ook rekening gehouden worden met een kindje met een licht medische achtergrond.

november 2007
We zijn nu meer dan een jaar verder en de wachttijd voor China loopt alleen maar op. Deze staat nu op 27 maanden! Verwacht wordt dat in het gunstigste geval wij november 2008 een voorstel kunnen verwachten...

22 december 2008
Aanvraag verstuurd naar het Ministerie van Justitie voor de verlenging van de beginseltoestemming. Deze was geldig tot 28 april 2009.

10 februari 2009
Naar Groningen voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming

26 februari 2009
De nieuwe beginseltoestemming ontvangen van Justitie. Deze is geldig tot 4 december 2011(!).

mei 2010
Inmiddels is de wachttijd opgelopen naar 4,5 jaar...

maart 2011
In China zelf wordt inmiddels veel aandacht besteed aan lokale adopties. Tegenwoordig worden niet meer alleen gezonde, jonge kinderen geadopteerd, maar vinden ook steeds meer kinderen met een al dan niet lichte special need een thuis in hun vaderland. Hierdoor zal de wachttijd steeds verder op gaan lopen. Deze bedraagt nu bijna 5 jaar. Dit betekent dat de einddatum van de geldigheid van de beginseltoestemming in zicht komt.